/🍎πŸ₯‘ I SWAPPED DIETS with my 9 YEAR OLD BROTHER πŸ₯žπŸ₯“ Swapping Diet for 24 Hours

🍎πŸ₯‘ I SWAPPED DIETS with my 9 YEAR OLD BROTHER πŸ₯žπŸ₯“ Swapping Diet for 24 Hours

I made a deal with my 9 year old brother, Emerick, to swap diets with him for 24 hours. Everything I would eat in a day, he had to eat, and I had to do the same. Let’s just say one of us had an easier time trying new foods than the other. πŸ˜‚

If you want to see me do this same video with my 34 year old brother, be sure to like this video and leave a comment down below!

Shout out to Emerick, LilBroSquats for being a good sport. Give him a follow at: https://www.youtube.com/channel/UCZkTRCMvbzz8fxJqE4uajjQ

Start My Workout Routine ✦ https://bit.ly/2QPvH1h ✦
Join our Stronger by the Day, our group training program. I run this program with thousands of other members who are lifting to gain strength, lose body fat, and feel more confident in the gym and in their lives.

Join for only $8/mo: ✦ https://bit.ly/2QPvH1h ✦

INSTAGRAM ✦ https://bit.ly/35qajTY
FACEBOOK ✦ https://bit.ly/2KHufKl

β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’

SHOP MY MERCH + EQUIPMENT ✦ https://bit.ly/337GztB

Glute Bands ✦ https://bit.ly/35pkacV
Wrist Wraps ✦ https://bit.ly/34kZm60
Lifting Belt ✦ https://bit.ly/37kZowV

β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’
BUSINESS INQUIRIES: kat@megsquats.com
β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’ β€’

✦ ✦ WATCH MY OTHER VIDEOS ✦ ✦

Powerlifter Tries Weightlifting ✦ http://bit.ly/2Bfr6ug

My Fitness Transformation ✦ http://bit.ly/2CNj7VO

PLAYLIST FOR NEW POWERLIFTERS ✦ http://bit.ly/2kvYmHz

β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’Β­Β­Β­β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’
SUBSCRIBE:
✦ www.youtube.com/megsquats ✦
β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’Β­Β­Β­β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’